• Plis­sé­gor­dijnen

    Voor elk raam een oplossing

    Ekster Mode & Wonen - Leens

Bij Ekster Wonen vindt u een zeer ruime collectie plis­sé­gor­dijnen, ook wel Duettes® of Duette®-shades genoemd, van diverse leve­ran­ciers. Bijzonder aan deze zonwe­ring is dat ze zowel topdown, als bottom up gebruikt worden. Door de honing­raad­struc­tuur zijn de koorden niet meer zicht­baar en ontstaat een opti­male isolatie.

Een ander voor­deel van plis­sé­gor­dijnen is dat ze weinig ruimte in beslag nemen wanneer ze opge­trokken zijn. Deze vorm van zonwe­ring biedt u mooie oplos­singen voor binnen. Plis­sé­gor­dijnen bestaan uit enkele óf dubbele stof met een honing­raat­struc­tuur, geschikt voor vrijwel elke raamvorm.

Ekster Mode & Wonen – Leens – Plisségordijnen

Kleuren en dessins

Wij hebben een uitge­breid assor­ti­ment modellen, kleuren en dessins. Bij de twee-in-één plissé heeft u de moge­lijk­heid verschil­lende stoffen in één product te combineren.

Voor de bedie­ning van plis­sé­gor­dijnen kan worden gekozen uit: koord, schuif­stang, draai­stang of elek­trisch. Ook voor kunst­stof kozijnen hebben wij een perfecte oplos­sing: het zoge­naamde perfect fit systeem. Hierbij kunnen wij zonwe­ring plaatsen zonder schroefjes in uw kozijn te gebruiken. Wij leveren plis­sé­gor­dijnen, net als andere zonwe­ring, op maat zodat het precies past.

Tip:

Het is moge­lijk om aan één zijde van de zonwe­ring gebruik te maken van een reflec­te­rend mate­riaal, waar­door u zonlicht en warmte buiten houdt. Ideaal voor de studeer- of slaapkamer!

Kijk ook bijvoor­beeld eens op de websites van Mult­isol en ABZ Raam­de­co­ratie om te zien wat er alle­maal moge­lijk is.

Garantie

Bij Ekster Wonen kiest u ten eerste voor de mooiste oplos­sing voor uw raam, maar daar­naast kunt u er op vertrouwen dat wij ook kwali­teit leveren. Daarom zit op alle raam­de­co­ratie die u bij ons besteld kwali­teits­ga­rantie. Vraag in onze winkel naar de garantie op het product van uw keuze.

Meer infor­matie

Wilt u graag meer infor­matie over onze plis­sé­gor­dijnen? stuur dan een e-mail naar info@ekstermodewonen.nl of bel 0595 - 571 655.

Wilt u een compleet inte­ri­eur­ad­vies van een styliste? Ook dat kan, wij werken samen met Puur Styling. Kijk voor nog meer inspi­ratie eens op www.puurstyling.com!

Ekster Mode & Wonen

Valge 31
9965 PD Leens

tele­foon: 0595 - 571 655
e-mail: info@ekstermodewonen.nl

Openings­tijden

Maandag: 13:00 - 17:30 uur
Dinsdag: 09:00 - 17:30 uur
Woensdag: 09:00 - 17:30 uur
Donderdag: 09:00 - 17:30 uur
Vrijdag: 09:00 - 17:30 uur
Zaterdag: 09:00 - 17:00 uur

Op zon- en feest­dagen zijn wij gesloten.

Er is zowel voor als naast de winkel altijd voldoende parkeer­ge­le­gen­heid. Komt u met het open­baar vervoer? De bus stopt vlak voor onze winkel!